CZACHOWSKA, N. „PTAKI Z PUNKTU WIDZENIA CZŁOWIEKA A SŁOWIAŃSZCZYZNA Z PTASIEJ PERSPEKTYWY (SŁOWIAŃSZCZYZNA Z PTASIEJ PERSPEKTYWY POD REDAKCJĄ MAGDALENY BAER. WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA, POZNAŃ 2019, SS. 321)”. Slavia Occidentalis, nr 76/1, 1, s. 179-86, doi:10.14746/so.2019.76.13.