LEWASZKIEWICZ, T. „VIOLETTA JAROS, STUDIA NAD JĘZYKIEM I STYLEM PISM NAUKOWYCH JOACHIMA LELEWELA. WYDAWNICTWO IM. STANISŁAWA PODOBIŃSKIEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, CZĘSTOCHOWA 2015, SS. 784”. Slavia Occidentalis, nr 76/1, listopad 2020, s. 190-1, doi:10.14746/so.2019.76.15.