Bura, R. „Łužiski Serbski słownik K. B. Pfula Jako słownik «odrodzeniowy»”. Slavia Occidentalis, nr 69, listopad 2012, s. 69-89, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6638.