Labocha, Janina. „Pragmatyczne Mechanizmy składni języka mówionego”. Slavia Occidentalis, nr 69, listopad 2012, s. 139-45, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6646.