Lipowski, J. „Paralele W Semikomunikacji użytkowników języków północnogermańskich I zachodniosłowiańskich”. Slavia Occidentalis, nr 69, listopad 2012, s. 147-56, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6647.