Długosz, N. „Słowotwórstwo Polskich I bułgarskich deminutywów Rzeczownikowych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, Ss. 264.”. Slavia Occidentalis, nr 69, listopad 2012, s. 219-21, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6663.