Rutkiewicz-Hanczewska, M. „Specyfika Nazewnictwa Pojezierza Wałeckiego Jako Konsekwencja dziejów Terenu”. Slavia Occidentalis, nr 71/1, czerwiec 2014, s. 145-51, doi:10.14746/so.2014.71.09.