Jocz, Lechosław. „System samogłoskowy współczesnej Kaszubszczyzny północno-Zachodniej”. Slavia Occidentalis, nr 72/1, styczeń 2015, s. 39-63, doi:10.14746/so.2015.72.03.