Kostecka -Sadowa, A. „Zapożyczenia Tureckie W Gwarach Polskich”. Slavia Occidentalis, nr 72/1, styczeń 2015, s. 73-104, doi:10.14746/so.2015.72.05.