Lisowski, T. „Delimitacyjno-Semantyczne wykładniki Graficzne Renesansowej Krytyki Tekstu W Nowym Testamencie (1551, 1552) W przekładzie Stanisława Murzynowskiego”. Slavia Occidentalis, nr 72/1, styczeń 2015, s. 111-20, doi:10.14746/so.2015.72.07.