Piotrowicz, A., i M. Witaszek-Samborska. „Jak Poznaniacy Oceniają obecność germanizmów W Swojej Gwarze?”. Slavia Occidentalis, nr 72/1, styczeń 2015, s. 189-95, doi:10.14746/so.2015.72.14.