Walczak, Bogdan. „Janusz Siatkowski, Studia Nad słowiańsko-Niemieckimi Kontaktami językowymi, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, Ss. 503”. Slavia Occidentalis, nr 72/1, styczeń 2015, s. 242-4, doi:10.14746/so.2015.72.23.