Zelenka, M. „Roman Jakobson a počátky pražského lingvistického kroužku (ke kořenům strukturální Estetiky)”. Slavia Occidentalis, nr 71/2, grudzień 2014, s. 7-33, doi:10.14746/so.2014.71.01.