Kardyni-Pelikánová, K. „Władysław Stanisław Reymont I Czeskie Reymontiana (Szkic Do Portretu Z ułamków)”. Slavia Occidentalis, nr 71/2, grudzień 2014, s. 121-44, doi:10.14746/so.2014.71.07.