Czyżak, A. „Między Wschodem a Zachodem – współczesne Wyprawy Nad Morze Czarne Odessa Transfer. Reportaże Znad Morza Czarnego, Red. K. Raabe I M. Sznajderman, Wołowiec 2009”. Slavia Occidentalis, nr 71/2, grudzień 2014, s. 177-84, doi:10.14746/so.2014.71.10.