Pieniażek-Marković, Krystyna. „Sabina Giergiel, Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci I Zapominania We współczesnej Prozie postjugosłowiańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, Ss. 276”. Slavia Occidentalis, nr 71/2, grudzień 2014, s. 195-7, doi:10.14746/so.2014.71.14.