Budzik, J. „Rzeź Ormian W Dyskursie Izraelskim”. Slavia Occidentalis, nr 72/2, styczeń 2015, s. 105-16, doi:10.14746/so.2015.72.8.