Trybuś, K. „O „ariostycznej drodze” Sienkiewicza Marek Wedemann, Epos W guście Ariosta. O ariostyczności «Ogniem I mieczem» Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, Ss. 248.”. Slavia Occidentalis, nr 72/2, styczeń 2015, s. 213-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9518.