Všetička, F. „Groteska Pavla Kohouta”. Slavia Occidentalis, nr 68, styczeń 2011, s. 77-80, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9531.