Kardyni-Pelikanová, K. „Między słowem oryginału a Lekturą tłumacza”. Slavia Occidentalis, nr 68, styczeń 2011, s. 87-98, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9537.