Gucka, A. „Język Serbsko-Chorwacki Jako Immanentny Determinant Jugoslawizmu”. Slavia Occidentalis, nr 68, styczeń 2011, s. 165-74, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9607.