Nowakowski, J. „Angelus – Prawdziwy Portret Grupowy W Sztucznych Dekoracjach”. Slavia Occidentalis, nr 68, styczeń 2011, s. 197-08, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9614.