Marecki, P. „Intermedialny Potencjał Arwa Stanisława Czycza”. Slavia Occidentalis, nr 68, styczeń 2011, s. 227-35, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9691.