Wojciechowska, K. „Vera Mitrinović, Południe-Północ. Serbsko-Polskie Paralele językowe, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, Ss. 359.”. Slavia Occidentalis, nr 70/1, styczeń 2013, s. 174-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9786.