Jocz, L. „Miejsce Gwary luzińskiej wśród Gwar Kaszubskich W świetle faktów Fonetycznych I Fonologicznych”. Slavia Occidentalis, nr 73/1, styczeń 2016, s. 61-93, doi:10.14746/SO.2016.73.4.