Waliszewska, J. „Antroponimy I Toponimy W łużyckich tłumaczeniach Ewangelii według św. Mateusza”. Slavia Occidentalis, nr 73/1, styczeń 2016, s. 157-73, doi:10.14746/SO.2016.73.10.