Wojdak, P. „Czym Jest I dokąd sięga Rodzaj (nie)naturalny?”. Slavia Occidentalis, nr 73/1, styczeń 2016, s. 175-91, doi:10.14746/SO.2016.73.11.