Walczak, B. „Męka Pana Jezusowa. Z Szesnastowiecznego rękopisu Biblioteki Uniwersyteckiej W Warszawie, Wydali Marek Osiewicz, Rafał Wójcik I Wiesław Wydra, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, Ss. 281”. Slavia Occidentalis, nr 73/1, styczeń 2016, s. 193-4, doi:10.14746/SO.2016.73.12.