Sucharski, Tadeusz. „Chrześcijanie W łagrze (w Wybranych dziełach Literatury Polskiej I Rosyjskiej)”. Slavia Occidentalis0, no. 73/2 (czerwiec 14, 2018): 147-162. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/13008.