Piotrowska-Wojaczyk, Agnieszka. „Nazwy Ryb W Polszczyźnie Regionalnej (na Podstawie Danych słownikowych)”. Slavia Occidentalis0, no. 74/1 (czerwiec 15, 2018): 111-118. Udostępniono czerwiec 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/13021.