Derlatka, Tomasz. „Z Przewodnika Po powieści Słowian Zachodnich (1945-1995)”. Slavia Occidentalis0, no. 74/2 (grudzień 10, 2018): 161-184. Udostępniono październik 7, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/16783.