KOSTECKA-SADOWA, ANNA. „ROLA PRZYSŁÓWKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W ŚWIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW GWAR POLSKICH W OBWODZIE LWOWSKIM W PRZEKROJU POKOLENIOWYM”. Slavia Occidentalis, no. 76/1 (1): 69-82. Udostępniono wrzesień 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/25136.