MICHALSKA-GÓRECKA, PAULINA. „KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘĆ „DIALEKTYZM” I «REGIONALIZM» W DEFINICJACH ENCYKLOPEDYCZNYCH I SŁOWNIKOWYCH”. Slavia Occidentalis, no. 76/1 (listopad 13, 2020): 93–104. Udostępniono grudzień 4, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/25138.