CZACHOWSKA, NADIA. „PTAKI Z PUNKTU WIDZENIA CZŁOWIEKA A SŁOWIAŃSZCZYZNA Z PTASIEJ PERSPEKTYWY (SŁOWIAŃSZCZYZNA Z PTASIEJ PERSPEKTYWY POD REDAKCJĄ MAGDALENY BAER. WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA, POZNAŃ 2019, SS. 321)”. Slavia Occidentalis, no. 76/1 (1): 179-186. Udostępniono styczeń 17, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/25148.