ZIÓŁKOWSKA, OLGA. „SEPTEM VERBA A CHRISTO W STAROPOLSKICH APOKRYFACH NOWOTESTAMENTALNYCH W PERSPEKTYWIE ŹRÓDŁOZNAWCZEJ I LINGWISTYCZNEJ. CZĘŚĆ DRUGA: JĘZYKOWE UKSZTAŁTOWANIE”. Slavia Occidentalis, no. 77/1 (czerwiec 15, 2020): 159-170. Udostępniono październik 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/31082.