Lipowski, Jaroslav. „Paralele W Semikomunikacji użytkowników języków północnogermańskich I zachodniosłowiańskich”. Slavia Occidentalis, no. 69 (listopad 5, 2012): 147-156. Udostępniono czerwiec 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6647.