Rutkiewicz-Hanczewska, Małgorzata. „Specyfika Nazewnictwa Pojezierza Wałeckiego Jako Konsekwencja dziejów Terenu”. Slavia Occidentalis, no. 71/1 (czerwiec 15, 2014): 145-151. Udostępniono październik 7, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6715.