Pieniażek-Marković, Krystyna. „Sabina Giergiel, Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci I Zapominania We współczesnej Prozie postjugosłowiańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, Ss. 276”. Slavia Occidentalis, no. 71/2 (grudzień 15, 2014): 195–197. Udostępniono kwiecień 14, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6922.