Jocz, Lechosław. „Miejsce Gwary luzińskiej wśród Gwar Kaszubskich W świetle faktów Fonetycznych I Fonologicznych”. Slavia Occidentalis, no. 73/1 (styczeń 1, 2016): 61-93. Udostępniono wrzesień 29, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9895.