1.
Bakuła B. Synteza dziejów powieści serbołużyckiej. Tomasz Derlatka, Powieść z Górnych Łużyc: historia, poetyka, ideologia, Slovanský Ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2015, ss. 1130. so [Internet]. 14 czerwiec 2018 [cytowane 28 czerwiec 2022];0(73/2):197-2013. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/13013