1.
Koziara S. Z nowszych dziejów obecności Biblii w języku czeskim: Josef Bartoň, Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem. Česká biblická společnost, Praha 2009, ss. 228; Josef Bartoň, Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989. Česká biblická společnost, Praha 2013, ss. 306. so [Internet]. 15 czerwiec 2018 [cytowane 2 lipiec 2022];0(74/1):169-73. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/13032