1.
KOSTECKA-SADOWA A. ROLA PRZYSŁÓWKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W ŚWIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW GWAR POLSKICH W OBWODZIE LWOWSKIM W PRZEKROJU POKOLENIOWYM. so [Internet]. 1 [cytowane 27 wrzesień 2022];(76/1):69-2. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/25136