1.
ZIÓŁKOWSKA O. SEPTEM VERBA A CHRISTO W STAROPOLSKICH APOKRYFACH NOWOTESTAMENTALNYCH W PERSPEKTYWIE ŹRÓDŁOZNAWCZEJ I LINGWISTYCZNEJ. CZĘŚĆ DRUGA: JĘZYKOWE UKSZTAŁTOWANIE. so [Internet]. 15 czerwiec 2020 [cytowane 3 październik 2022];(77/1):159-70. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/31082