1.
Jocz L. Miejsce gwary luzińskiej wśród gwar kaszubskich w świetle faktów fonetycznych i fonologicznych. so [Internet]. 1 styczeń 2016 [cytowane 4 październik 2022];(73/1):61-3. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9895