[1]
Wojas, J. 2019. Unia polsko-rosyjska z 1815 r. na tle unii lubelskiej i projektów unii Rzeczypospolitej i Rosji z XVI i XVII w. Studia Prawa Publicznego. 1(17) (grudz. 2019), 123–141. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.6.