[1]
Wojtczak, K. 2019. Habilitacje w Polsce Ludowej. Część 2. Warunki i przebieg habilitacji w prawie o stopniach i tytułach naukowych. Studia Prawa Publicznego. 2(18) (grudz. 2019), 43–81. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2017.2.18.2.