[1]
Nawrot, J. 2019. Kierunki zmian w prawie o bezpieczeństwie morskim. Studia Prawa Publicznego. 2(18) (grudz. 2019), 103–121. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2017.2.18.4.