[1]
Narożniak, A. 2019. Giulia Vicini, Rozporządzenie dublińskie między Strasburgiem i Luksemburgiem: nowe ukształtowanie zasady non-refoulement w imię wzajemnego zaufania?. Studia Prawa Publicznego. 2(18) (grudz. 2019), 207–208. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2017.2.18.9.