[1]
Narożniak, A. 2019. Joseph Damamme, W jaki sposób otyłość może zmieścić się w prawnej koncepcji niepełnosprawności? Analiza porównawcza interpretacji sądowych w świetle unijnego i amerykańskiego prawa antydyskryminacyjnego po sprawie Kaltoft. Studia Prawa Publicznego. 2(18) (grudz. 2019), 208–209. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2017.2.18.10.