[1]
Grzejdziak-Przybyłowicz, A. 2019. Prawo do nauki. Prawa dziecka-ucznia. Studia Prawa Publicznego. 4(20) (grudz. 2019), 95–126. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.4.